Samlingen med utländsk konst

Kirjoittava tyttö Skrivande flicka
c. 1860-talet
olja på duk, 33,5, x 41,5

Leon Bonnat (1833—1922)

Bonnat debuterade i Paris salongen 1857. Han utmärkte sig framför allt som målare av historiska och mytologiska motiv. Hans klassiska målningsteknik förstärk-tes under hans mångåriga studieresa till Rom, men även studier i Spanien påverkade hans val av motiv och stil. Hans stil utvecklade ett litet maner: han gjorde målningen med flit litet klumpig. 1869 reste Bonnat till Orienten och tekniken i hans verk ändrades. Österländska drag och sirlighet började uppträda i dem.

Bonnats förtjusande och berättande genremålningar var ofta sentimentala målningar där motiven var gripande, unga italienska flickor i utsmyckade dräkter. Målningen som ingår i Tikanojas samling är också en sådan typ av målning med italienska flickor. Aven där är motivet ett barn, en ung flicka som skriver ett brev.