Publikationsförteckning

En förteckning over konsthem- mets publikationer samt prislista finns att ladda ner i PDF-format:
» Prislista

Publikationer kan beställas
per e-post på tikanoja.info@vaasa.fi
eller på tfn. +358 40 182 8702.

Öppettider

Tisdag – söndag 10–17
Måndagar stängt

Avvikande öppettider

Kontaktuppgifter

Tikanojas konsthem
Hovrättsesplanaden 4
65100 Vasa

tfn +358 40 182 8702
fax (06) 325 3918

tikanoja.info@vaasa.fi

Publikationer

År 2008
Waskilampi

Ilkka Lammi

Ilkka Lammi (1976-2000) slog igenom som bildkonstnär och uttryckligen målare åren 1999-2000. Han blev känd speciellt för sina målningar med kvinnomotiv. Utställningen vid Tikanojas konsthem 5.5.-9.9.2012 fokuserade i huvudsak på dessa kvinnobilder. Konstmagister Maija Kiviharju har gjort sitt slutarbete vid Konstindustriella högskolans avdelning för konstfostran i ett ämne som behandlar den mytiske konstnären och bilden som medierna skapat av Ilkka Lammi. FM, konsthistoriker Pia Timberg har tidigare skrivit bl.a. bildkonstkritik i dagstidningen Pohjalainen samt texter till museers utställnings- och samlingskataloger.

Artiklar: Maija Kiviharju, Pia Timberg.
Red. Pia Timberg (2012)
På finska, på svenska. 32 sidor. Ill. i färg. ISBN 978-952-5559-47-7.
Tikanojas konsthems publikationer 1/2012.
Pris: 12 €.

Waskilampi

Äldre grafik ur Tellervo ja Matti Waskilampis konstsamling

Äldre europeisk grafik från 1500-talet till 1800-talet ur Waskilampis Old Master Pictures –samling. Katalogen presenterar den gamla grafikens tekniker och motiv; emblem – alltså bild- och textböcker –, genrebildsgrafik, religiösa motiv, mytologiska motiv, porträtt, vedutor – alltså stadsvyer -, litterära motiv, aktuella händelser samt reproduktioner av kända konstnärers verk.

Artiklar: Noora Nieminen, Riina Peltonen, Anne-Maj Salin.
Red. Riina Peltonen, Anne-Maj Salin, ansv. (2008)
På finska, på svenska. 144 sidor. Ill. i färg. ISBN 952-5559-29-7.
Tikanojas konsthems publikationer 1/2008.
Pris: 13 €.

År 2007
Dorrit von Fieandt

Dorrit von Fieandt – Livets färger

Dorrit von Fieandt – Livets färger handlar om en konstnär, som under sin mer än 50 år långa karriär gått sin egen väg och bokstavligen låtit alla blommor blomma. Von Fieandt är en central gestalt inom Finlands keramikkonst. Konstnärens färgstraka och livsbejakande produktion är ett unikt undantag i den strama finländska formgivningen. Boken har tillkommit i samband med Dorrit von Fieandts retrospektiva utställning, som har producerats av Helsingfors stads konstmuseum 2007.

Artiklar:Berndt Arell, Pia Maria Montonen.
Red. Sointu Fritze, Maija Kuoppasalmi (2007).
På finska, på svenska (förord och resumé på engelska). 144 sidor. Ill. i färg. ISBN 951-8965-63-3.
ISBN 952-5559-23-8.
Helsingfors stads konstmuseums publikationer, nr. 95.
Pris: 20 €.

Villa Vauban

Villa Vaubans samlingar från Luxemburg på besök

Realism och romantik samt kända namn från konsthistorien, bl.a. Teniers, Troyon, Dupré, Delacroix, Courbet. Utställningskatalogen, som omfattar 111 sidor, presenterar 1800-talets landskapsmåleri, historiemåleri och stilleben av 33 konstnärer från Villa Vaubans konstsamling i Luxemburg och Tikanojas konsthems konstsamling.

Artiklar: Danièle Wagener, Anne-Maj Salin, Jenni Niemi, Yvonne Stenroos.
Red. Anne-Maj Salin 2007.
På finska, på svenska (förord på engelska). 111 sidor. Ill. i färg.
ISBN 952-5559-23-8.
Tikanojas konsthems publikationer 1/2007.
Pris: 7 €.

År 2006
Barokkia, Barokkia

Barokct

Det praktfulla 1600-talet är temat i utställningskatalogen Barockt. Katalogen presenterar barockens födelse, konst, mode samt den tidens nyheter och fenomen.

Artiklar: Noora Nieminen, Anne-Maj Salin, Riina Tiitola.
Red. Anne-Maj Salin 2006.
På finska, på svenska. 135 sidor. Ill. i färg.
ISBN 952-5559-15-7.
Tikanojas konsthems publikationer 2/2006.
Pris: 7 €.

Mathilda jne.

Mathilda & Alexandra & Fanny & Evelina

Mathilda Rotkirch (1813-1842), Alexandra Frosterus-Såltin (1837-1916), Fanny Churberg (1845-1892) och Evelina Särkelä (1847-1939) representerar den äldre kvinnliga konstnärsgenerationen - den som ibland nästan fallit i glömskan. Alla hade de även någon anknytning till Vasa.

Artiklar: Marianne Koskimies-Envall, Pauliina Pääkkönen, Anne-Maj Salin, Satu Savia, Riina Tiitola, Pia Timberg.
Red. Anne-Maj Salin 2006.
På finska, på svenska. 151 sidor. Ill. i färg.
ISBN 952-5559-11-4.
Tikanojas konsthems publikationer 1/2006.
Pris: 20 €.

År 2005
Helene Schjerfbeck

Helene Schjerfbeck

Utställningskatalogen presenterar Helene Schjerfbecks (1862-1946) verk från olika decennier. Utställningens utgångspunkt är dessa målningar som tillhörde kommerserådet Tikanojas konstsamling till 1940-talet. I katalogen finns också Schjerfbecks livshistoria med fotografier.

Artiklar: Berndt Arell, Anne-Maj Salin.
Red. Anne-Maj Salin 2005.
På finska, på svenska. 63 sidor. Ill. i färg.
ISBN 952-5559-10-6.
Tikanojas konsthems publikationer 3/2005.
Utsåld.

Orientalismi

Orientes lockelse

Hurudana sinnebilder väcker orienten och orientalismen? I den omfattande publikationen granskas Orienten med västerländska ögon genom finländska konstnärers skildringar. Artiklarna behandlar orientens inflytande i konsthistorien, kulturhistorien, litteraturen och nutidskonsten.

Artiklar: Marie-Sofie Lundström, Marjatta Hietaniemi, Noora Nieminen, Anne-Maj Salin.
Red. Anne-Maj Salin 2005.
På finska, på svenska. 126 sidor. Ill. i färg.
ISBN 952-5559-05-X.
Tikanojas konsthems publikationer 2/2005.
Pris: 15 €.

Anders Zorn

Anders Zorn (1860—1920)

Vattnets, ljusets och färgens mästare

Konsthistoriens mest framgångsrike svenske konstnär, Anders Zorn (1860-1920) var en mästare på akvarellkonst. Utställningskatalogen presenterar Zorns tidiga akvareller, från 1880- och 1890-talen, med vilka han uppnådde sin framgång och ryktbarhet. I utställningskatalogen, som är rikt illustrerad, finns en artikel av Birgitta Sandström samt Zorns livshistoria med fotografier.

Artiklar: Birgitta Sandström, Anne-Maj Salin.
Red. Anne-Maj Salin 2005.
På finska, på svenska. 61 sidor. Ill. i färg.
ISBN 952-5559-03-3.
Tikanojas konsthems publikationer 1/2005.
Pris: 7 €.

År 2004
Ernest Meissonier

Ernest Meissonier

Män emellan

Ernest Meissonier (1815-1891) var en av sin samtids mest framgångsrika konstnärer i Frankrike. I boken närmar sig utställningens kurator, Helsingfors stads konstmuseums direktör Berndt Arell, och filosofie doktor Anna Kortelainen sig salongsmåleriet ur ett nytt perspektiv. Män emellan är en studie i social samvaro män emellan.

Artiklar: Berndt Arell, Anna Kortelainen.
Red. Tuija Kuutti 2004.
På finska, på svenska. 62 sidor. Ill. i färg.
ISBN 952-5478-68-8.
Helsingfors stads konstmuseums publikationer nr 79.
Pris: 10 €.

Unten mailla

I drömmarnas rike

I Drömmarnas rike är en återblick på konstens sovare, sovande och drömmar – allt från 1600- och 1700-talens mytiska sovare, herdeidyller och allegorier till nationalromantiska dagdrömmar samt nutidskonstens mångfacetterade drömvärldar.

Artiklar: Pauliina Pääkkönen, Anne-Maj Salin.
Red. Anne-Maj Salin 2004.
På finska, på svenska. 79 sivua, Ill. i färg.
ISBN 952-5559-02-5.
Tikanojas konsthems publikationer 2/2004.
Pris: 7 €.

Ei kuvaa

22 ögonblick under Afrikas himmel

Tero Laaksonens och Akseli Gallen-Kallelas bilder från Afrika

Afrika är en mötesplats för två konstnärer - Akseli Gallen-Kallela (1865-1931) och Tero Laaksonen (1953).

Red. Jenni Niemi, Pauliina Pääkkönen, Anne-Maj Salin, Heli Törnroos 2004.
På finska, på svenska. 14 sidor. Ill. i färg.
ISBN 952-5559-00-9.
Pris: 1 €.

År 2003
Ei kuvaa

Akvarellandskapets kraft och sensibilitet

Eemu Myntti & Aimo Kanerva & Carl Wargh.

Naturbeskrivningar i form av akvarellandskap från olika håll i Finland sett ur tre konstnärers perspektiv.

Red. Anne-Maj Salin 2003.
På finska, på svenska. 38 sidor. Ill. i färg.
ISBN 952-5149-85-4.
Tikanojas konsthems publikationer 1/2003.
Pris: 3 €.

Ei kuvaa

Barnbilder

Barnbilder ur den finländska konsten från 1700-talet till nutid. Barnens förändrade ställning och olika erfarenheter ur barndomen har påverkat motivvalet såväl under den finländska konstens guldålder som bland nutidskonstnärerna.

Artiklar: Marjatta Hietaniemi, Anne-Maj Salin, Riina Tiitola.
Red. Anne-Maj Salin 2003.
På finska, på svenska. 31 sidor. Ill. i färg.
ISBN 952-5149-91-9.
Tikanojas konsthems publikationer 3/2003.
Utsåld.

Armas Vainio

Armas Vainio

Denna rikligt illustrerade konstbok om en av de centralaste österbottniska konstnärerna är den första biografiska forskningen om Vainio som person och konstnär.

Artiklar: Pauliina Pääkkönen, Anne-Maj Salin, Päivi Vuoljärvi.
Red. Anne-Maj Salin 2003.
På finska. 88 sidor. Ill. i färg.
ISBN 952-5149-94-3.
Tikanojas konsthems publikationer 4/2003.
Pris: 15 €.

Carl Larsson

Carl Larsson

Källan till Carl Larssons inspiration och kreativitet var familjen och konstnärshemmet i Sundborn. Carl Larssongårdens intendent Marianne Nilsson har skrivit artikeln Åt solsidan och den beskriver den älskade konstnärens liv.

Artiklar: Marianne Nilsson, Anne-Maj Salin.
Red. Anne-Maj Salin 2003.
På finska, på svenska. 47 sidor. Ill. i färg.
ISBN 952-5149-95-1.
Tikanojas konsthems publikationer 5/2003.
Pris: 7 €.

År 2002
Ei kuvaa

Uneni maisemat — Veikko Takala

Denna konsthistoriska undersökning om Vasakonstnären sträcker sig över nästan femtio år.

Artiklar: Maaria Niemi, Anne-Maj Salin, Päivi Vuoljärvi.
Red. Anne-Maj Salin 2002.
På finska. 68 sidor. Ill. i färg.
ISBN 952-5149-74-9.
Tikanojas konsthems publikationer 1/2002.
Pris: 7 €.

Ei kuvaa

Tiden — Paula Blåfield

En retrospektiv översikt av Vasakonstnären Paula Blåfields keramikkonst.

Artiklar: Lee Esselström, Anne-Maj Salin.
Red. Paula, Blåfield, Magnus Lindholm, Anne-Maj Salin 2002. På finska, på svenska. 56 sidor. Ill. i färg.
ISBN 952-5149-75-7.
Tikanojas konsthems publikationer 2/2002.
Pris: 7 €.

Biedermeier

Biedermeier

Biedermeierperioden höjde upp borgerskapet till en beundrad klass. Publikationen presenterar fotografiskt exakta porträtt av samtida märkespersoner, idylliska herrgårdslandskap samt stilenliga borgarhem, mode och livsstilar från den finländska konsten under 1820-60-talet.

Artiklar: Marjatta Hietaniemi, Jouni Kuurne, Anne-Maj Salin, Riina Tiitola.
Red. Anne-Maj Salin 2002.
På finska, på svenska. 103 sidor. Ill. i färg.
ISBN 952-5149-84-6.
Tikanojas konsthems publikationer 4/2002.
Pris: 15 €.

är 2001
Ei kuvaa

Eemu Myntti & internationell modernism

Modernismens inverkningar på Eemu Mynttis och hans samtida nordiska konstutövares konst i början av 1900-talet.

Red. Anne-Maj Salin 2001.
På finska, på svenska. 24 sidor. Ill. i färg.
ISBN 952-5149-54-4.
Pris: 3 €.

Kylpijät

Badande

En rikligt illustrerad publikation som presenterar badmotiv ur bildkonsten, mytologiska baderskor, badets historia och betydelse från 1700-talet till nutid.
Artiklar: Anne-Maj Salin, Riina Tiitola.

Artiklar: Anne-Maj Salin, Riina Tiitola.
Red. Anne-Maj Salin 2001.
På finska. 84 sidor. Ill. i färg.
ISBN 952-5149-57-9.
Tikanojas konsthems publikationer 3/2001.
Pris: 7 €.

Ei kuvaa

Edelfelt Pariisissa

En översikt av den franska och privata sidan i Albert Edelfelts (1854-1905) konst. Nya aspekter på Edelfelts konst genom bedårande skönheter, porträtt av konstnärskamrater och soliga parkmotiv målade i Paris. Publikationen är producerad i samarbete mellan Tikanojas konsthem och Åbo konstmuseum.

Artiklar: Elina Anttila, Marina Catani, Laura Gutman, Tuulikki Kilpinen, Anna Kortelainen, Marie-Sofie Lundström, Tutta Palin
2001.
På finska. 263 sidor. Ill. i färg.
ISBN 952-9576-26-9.
Tikanojas konsthems publikationer 2/2001.
Utsåld.

Ei kuvaa

Tikanojas konsthems samlingar

Publikationen granskar kommerserådet Frithjof Tikanoja och Tikanojas konsthems tillkomsthistoria. Verket sammanställdes för att högtidlighålla Tikanojas konsthems 50-årsjubileumsår och i det presenteras över hundra verk ur samlingen.

Artiklar: Berndt Arell, Marina Catani, Anne-Maj Salin.
Red. Anne-Maj Salin 2001.
På finska, på svenska. 197 sidor. Ill. i färg.
ISBN 952-5149-65-X.
Tikanojas konsthems publikationer 4/2001.
Pris: 25 €.

År 2000
Ei kuvaa

I drömmen kan jag flyga

Publikationen är sammanställd ur Swanljungs samling och den beskriver nordiska och baltiska nutidskonstnärers arbete.

Red. Anne-Maj Salin 2000.
På finska, på svenska. 94 sidor. Ill. i färg.
ISBN 952-5149-34-X.
Tikanojas konsthems publikationer 1/2000.
Pris: 5 €.


Kuvia rakkaudesta

Kärleksbilder

En granskning av kärlekstemat i den finländska bildkonsten med hjälp av bilder och lyrik.

Red. Anne-Maj Salin 2000.
På finska, på svenska. 82 sidor. Ill. i färg.
ISBN 952-5149-45-5.
Tikanojas konsthems publikationer 3/2000.
Pris: 5 €.


Ei kuvaa

Maria Wiik

Maria Wiik, som hör till de centrala kvinnokonstnärerna inom Finlands konsthistoria under senare hälften av 1800-talet, meriterade sig som en skicklig porträttmålare, skapare av interiörer och stilleben. Den omfattande utredningen har skrivits av FD Riitta Konttinen och boken om Maria Wiik har getts ut på förlaget Otava. Publikationen ansluter sig till utställningen om Maria Wiik som producerats i samarbete mellan Tikanojas konsthem och konstmuseerna i Tavastehus och Uleåborg.

2000. På finska. 160 sidor. Ill. i färg.
ISBN 951-1-16543-7.
Utsåld.

År 1999 och äldre
Arvi Mäenpää

Arvi Mäenpää

En översikt av den österbottniska konstnären Arvi Mäenpääs konst med anledning av hundraårsjubileumsutställningen. Mäenpää är känd som en humoristisk folkskildrare, vars specialområde utgörs av miniatyrmålningar som beskriver den österbottniska miljön. Den rikligt illustrerade publikationen ger också en inblick i konstnärens personlighet och livsskeden.

Artiklar: Laura Kurko, Maaria Niemi, Anne-Maj Salin.
Red. Anne-Maj Salin 1999.
Suomi, ruotsi, englanti. 96 sidor. Ill. i färg.
ISBN 952-5149-17-X. Tikanojas konsthems publikationer 1/1999.
Pris: 7 €.

Ei kuvaa

Fra Guldalderkunst til Skagensmalare

Dansk kunst fra 1800-talet i Aarhus kunstmuseums samlinger

Dansk 1800-talskonst från guldåldern till Skagenmålarna ur Århus konstmuseums samlingar.

Artiklar: Hans Edvard Nørregård-Nielsen, Jens Erik Sorenson.
Red. Jens Erik Sorenson 1999. På danska. 124 sidor. Ill. i färg. ISBN 87-88575-748.
Pris: 5 €.

Ei kuvaa

Mannen

Mansbilder i den finländska konsten. Den rikligt illustrerade katalogen skildrar sättet att beskriva den finländska mannen under en period av 200 år: från 1700-talet till nutid. Innehåller artiklar om mansmotiv i konsten samt aforismer och lyrik.

Artiklar: Maaria Niemi, Anne-Maj Salin.
Red. Anne-Maj Salin 1998.
På finska, på svenska. 83 sidor. Ill. i färg.
ISBN 951-96221-5-2.
Pris: 5 €.

Berndtson

Gunnar Berndtson

Salongsmålare. Peintre de salon.

Gunnar Berndtson var vid sidan av Albert Edelfelt en av de mest internationella konstnärerna i Finland i slutet av 1800-talet. Salongsmålaren Gunnar Berndtson, som det finns rätt lite forskning om, hans liv och romantiska bilder presenteras i denna bok producerad av konstmuseet i Åbo.

Artiklar: Berndt Arell, Christian Hoffmann.
Red. Berndt Arell, Christian Hoffmann, Susanna Luojus 1998. På finska, svenska och franska. 174 sidor. Ill. i färg.
ISBN 952-9576-21-8.
Pris: 15 €.

Carl Fredrik Hill

Carl Fredrik Hill

Carl Fredrik Hill från Sverige hör till föregångarna inom modernismen. Han är en landskapsmålare och tecknare, vars dramatiska liv kan utläsas ur hans verk.

Artiklar: Göran Christenson.
På finska, på svenska. 94 sidor. Ill. i färg.
ISBN 952-5149-34-X.
Tikanojas konsthems publikationer 1/2000.
Pris: 5 €.

Ei kuvaa

Musiikki kuvataiteessa

De finländska 1700- och 1900-talsbildkonstnärernas förhållande till musiken. Den av konstmuseet i S:t Michel och Tikanojas konsthem gemensamt producerade publikationen innehåller bilder av verk samt lyrik.

Artiklar: Marina Catani, Laura Luostarinen.
Red. Laura Luostarinen 1997.
På finska, på svenska. 84 sidor. Ill. i färg.
ISBN 951-8941-22-X.
Utsåld.

Ei kuvaa

Kära mor

Konstens och konstnärernas mödrar samt lyrik.

Artiklar: Riitta Konttinen, Anne-Maj Salin.
Red. Anne-Maj Salin 1996.
På finska, på svenska. 88 sidor. Ill. i färg.
ISBN 951-749-249-9.
Utsåld.

Ei kuvaa

Änglar

Änglar och änglamålare i den finländska konsten: Ina Colliander, Ester Helenius, Kimmo Kaivanto, Kuutti Lavonen.

Artiklar: Taina Lammassaari, Päivi Loimaala, Laura Luostarinen, Päivi Nieminen.
Red. Anne-Maj Salin 1995.
På finska, på svenska. 88 sidor. Ill. i färg.
ISBN 951-749-228-6.
Utsåld.

Ei kuvaa

Gullviva mandelblom kattfot och blåfiol

Publikationen innehåller blommor och trädgårdar i den finländska konsten samt lyrik.

Red. Anne-Maj Salin 1994.
På finska, på svenska. 48 sidor. Ill. i färg.
ISBN 952-9565-11-9.
Utsåld.

Eemu Myntti

Eemu Myntti

Eemu Myntti är av de starka expressionisterna i den finländska konsten under 1920-30-talen och merparten av hans produktion ingår i Tikanojas konsthems samlingar. Denna konstnär, som benämnts Nordens van Gogh, hans färgstarka liv och levnadshistoria beskrivs nu för första gången i form av en omfattande undersökning.

Red. Anne-Maj Salin 1991.
På finska, på svenska. 128 sidor. Ill. i färg.
ISBN 951-96221-0-1.
Pris: 26 €.

Ei kuvaa

Eemu Myntti — Hundraårsutställning

En rikligt illustrerad katalog, som publicerades till hundraårsutställningen av Eemu Mynttis konst.

Red. Anne-Maj Salin 1990.
På finska, på svenska. 56 sidor. Ill. i färg. Tikanojas konsthem.
Pris: 5 €.