Öppettider

Tisdag – söndag 10–17
Måndagar stängt

Avvikande öppettider

Kontaktuppgifter

Tikanojas konsthem

Hovrättsesplanaden 4
65100 Vasa

tfn +358 40 182 8702
fax +358 6 317 1046

tikanoja.info@vaasa.fi

Bokningsbara guidningar:
Förhandsbeställda guidningar för grupper,
tfn +358 (0)6 325 3801 (tisdag - fredag kl. 10-15)


Personal

(e-post: fornamn.efternamn@vaasa.fi)

Utställningsverksamhet

Utställnngschef
Riina Peltonen
Inre hamnen
+358 40 353 7377

Amanuens
Magdalena Lindroos
Inre hamnen
+358 40 704 0194

Amanuens
Anna Franck
Inre hamnen
+358 40 672 5415

Samlingsverksamhet

vikarie Museidirektör
Auli Jämsänen
Skolhusgatan 2
+358 40 7644125

Samlingsassistent
Lisbeth Knif
Skolhusgatan 2
+358 40 161 9892

Amanuens
Kati Lehtinen
Skolhusgatan 2
+358 40 576 3780

Amanuens, naturvetenskap
Tuomas Jokela
Museigatan 3
+358 40 708 0792

Arkivamanuens
Kimmo Vatanen
Skolhusgatan 2
+358 40 180 6195

Forskare
Minna Vihla
Skolhusgatan 2
+358 40 707 5126

Digitaliserare
Nina Takala
Skolhusgatan 2
+358 40 487 9233

Publikarbete

Publikarbetschef
Jenni Niemi
Inre hamnen
+358 40 184 9250

Expeditionsvakt
Joona Ekroos
Hovrättsesplanaden 4
+358 400 789 888

Museipedagog
Kukka-Maaria Kallio (borta t.o.m. 31.5.2018)
Vikarie
Sini Björkholm
Inre hamnen
+358 40 661 8942

Museiserviceansvarig
Salla Mällinen
Inre hamnen
+ 358 40 356 4870

Museiserviceansvarig
Maiju Nyqvist-Alho
Hovrättsesplanaden 4
+358 40 183 1288

Museiserviceansvarig
Jenni Ojalainen
Museigatan 3
+358 6 325 3800

Museiserviceansvarig
Solveig Pått
Museigatan 3
+358 6 325 3800
+358 40 861 1097

Museimästare
Matti Raudaskoski
Hovrättsesplanaden 4
+358 40 520 3563

Museiövervakare
Mailis Syrjälä
Hovrättsesplanaden 4
+358 40 182 8702

Guider
Chatarina Fjällström, Lauri Rintala

Produktion

Produktionschef
Anniina Pääkkönen
Inre hamnen
+ 358 40 176 8768

Forskare
Helena Sandström-Snickars
Skolhusgatan 2
+358 40 538 3796

Museimästare
Erkki Kormano
Museigatan 3
+358 40 703 8033

Konservator, möbler
Sari Nordlund
Museigatan 3
+358 40 166 2084

Museimästare
Juhani Pukkinen
Hovrättsesplanaden 4
+358 40 520 3564

Konstkonservator
Sari Tuomio
(borta t.o.m. 11.5.2016)
Museigatan 3
+358 40 836 8345

Projektkoordinator
Anni Tuominen
Skolhusgatan 2
+358 40 487 6549

Utställningsmästare
Björn Wargh
Senaatinkatu 1
+358 40 740 6101

Fotograf
Sonja Ahola (1.9.2017-2.3.2018)
Skolhusgatan 2
+358 40 630 9775

Regional verksamhet och myndighetsuppgifter

Landskapsmuseiforskare
Kaj Höglund
Skolhusgatan 2
+358 400 669 039

Regionkonstmuseiforskare
Jaakko Linkamo

Skolhusgatan 2
+358 400 803 786

Byggnadsforskare
Outi Orhanen
Skolhusgatan 2
+358 40 531 3918

Landskapsarkeolog
Pentti Risla
Skolhusgatan 2
+358 40 702 8199 

Stödtjänster

Ekonomisekreterare
Johanna Laitinen
Skolhusgatan 2
+358 6 325 3788

Marknadsföringsplanerare
Ulla Kalliokoski
Styrelsegården, kommunikationsservice
+358 6 325 1049
+358 40 646 4044

Kanslist
Sofie Sundell
+358 6 325 3781
Skolhusgatan 2


Organisation

Tikanojas konsthem är en del av Vasa stads konstmuseer.

Till Vasa stads museer hör Kuntsi Kuntsi museum för modern konst, Nelin-Cronströms konsthem, Österbottens museum, Tikanojas konsthem, Vasa konsthall och Gamla Vasa museum. Museerna fungerar som en gemensam organisation.

 


Faktureringsadress:
Vasa stad, Tikanojas konsthem, PB 129, 65101 Vasa

Webbfaktura (bara inhemska leverantörer):
E-fakturaadress (OVT-adress) 003702096026002
Operatör CGI, operatör/adress
003703575029

FO-nummer: 0209602-6 / Vasa stad


Hitta till museet

Från tågstationen: Gå längs med Hovrättsesplanaden, förbi torget (gågata) och kyrkan. Tikanojas konsthem är beläget i korsningen av Hovrättsesplanaden och Skolhusgatan.

Med bil: Tikanojas konsthem är beläget i centrum av Vasa, i korsningen av Hovrättsesplanaden och Skolhusgatan. Parkeringsplatser finns längs med båda gatorna.