Öppettider

Tisdag – söndag 10–16
Måndagar stängt

Avvikande öppettider

Kontaktuppgifter

Tikanojas konsthem
Hovrättsesplanaden 4
65100 Vasa

tfn (06) 325 3916
fax (06) 325 3918

tikanoja.info@vaasa.fi

Kommande utställningar

Paris 1894: finska konstnärer i Gauguins och Strindbergs krets

2.6.2017-1.10.2017

I Tikanojas konsthems samlingar finns en exceptionell samling av Paul Gauguins Noa Noa-träsnitt från konstnärens tid i Paris. Vem var den finländska konstnären Ester Kumlin som hämtade träsnitten till Finland? I utställningen Paris 1894 presenteras vägarna som ledde Noa Noa-verken till Frithjof Tikanojas samlingar via konstnärens Ester Kumlins historia.

Utställningen Paris 1894: finska konstnärer i Gauguins och Strindbergs krets vid Tikanoja konsthem fokuserar på en generation av nordiska konstnärer som vistades i Paris kring år 1894 i Paul Gauguin och August Strindbergs umgängeskrets. Impulserna från dessa möten återkallas genom målningar och dekorativ konst som bevarats i museer och privata samlingar. Genom att följa resan som Gauguins träsnittserie Noa Noa gjorde till Sverige och Finland, där de till slut blev en del av Nationalmuseets och Frithjof Tikanojas samling, kopplar utställningen ihop punkterna mellan konstnärer såsom Pekka Halonen, Väinö Blomstedt, Werner von Hausen, Olof Sager-Nelson, Magnus Enckell, Wilho Sjöström, Bruno Aspelin, Ester Kumlin och Fanny Låstbom. Deras studieresor till Paris hade blivit till livsomvälvande upplevelser under en tidsperiod då symbolismens nådde sin högpunkt.

I utställningen Paris 1894: finska konstnärer i Gauguins och Strindbergs krets visas konstverk och arkivmaterial från denna tidsperiod och utöver Gauguins träsnitt även verk av främst nordiska konstnärer.

Utställningen är producerad av Vasa stads museer / Tikanojas konsthem och kurator för utställningen är konsthistoriker Laura Gutman.

Paul Gauguin, Noa-Noa-serien, 1893, träsnitt. Bild: Tikanojas konsthem.