Öppettider

Tisdag – söndag 10–16
Måndagar stängt

Avvikande öppettider

Inträdesavgifter

Vuxen 7 €
Studerande, beväringar, civiltjänstgörare, pensionärer 5 €
Under 18 år gratis
Gruppbesökare (över 10 personer) 5 €
Kombinationsbiljett 12 € / 9 € (på köpedagen)

En gemensam biljett inkluderar inträde till Vasa stads museer under samma dag. Läs mer

Gratis inträde till Tikanojas konsthems gårdsbyggnad Ateljé Tikanoja 26.8.-27.9.2015 ti-sö kl. 10-16.

 

Evenemang och museinyheter

Havsmotiv i den ryska konsten tema för Konstträff

Tapahtumat

Konsthistorikern FM Tuija Peltomaa, som också är känd från TV-programmet Antiikkia, antiikkia, föreläser om havsmotiv i den ryska konsten på Konstträffen 3.9 kl. 14 i Tikanojas konsthem. Konstträffen ordnas i anslutning till utställningen Ryska mästare – från Ajvazovskij till Repin, som presenterar rysk konst från 1800-talet: virtuost marinmåleri, harmoniska landsbygdsstämningar, sagomotiv och porträtt.

Peltomaa gör åhörarna bekanta med tre stora mästare på ryska havslandskap: Ivan Ajvazovskij, Lev Lagorio och Alexej Bogoljubov. Hon granskar Ilja Repins sätt att utnyttja havet som inramning för människornas känslor och folksägner. Från maktpolitikens hav och historiska havsmotiv förflyttar vi oss till romantikens känslostormar, från nattliga ljuseffekter till de resandes pittoreska landskapserfarenheter och från dokumenterande hamnbilder till saltdoftande friluftsmåleri. Till slut får vi se hurudant avtryck den ryska marinmåleritraditionen lämnade efter sig i den finska konsten under den autonoma tiden.

Föreläsningen hålls på finska, men tillställningen är tvåspråkig. Konstträffen är öppen för allmänheten och ingår i inträdesbiljettens pris.

Allmänna utställningsguidningar ordnas torsdagar och söndagar kl. 14 på finska och på söndagar udda veckor kl. 13 på svenska. Guidningarna ingår i inträdesbiljetten


Utställninsguidningar

För allmänheten öppna utställningsguidningar ordnas på torsdagar kl. 14 och söndagar kl. 14 på finska och söndagar udda veckor kl. 13 på svenska. Guidningarna för allmänheten ingår i inträdesbiljettens pris.

Gratis inträde 20.7

Inträdet är fritt till utställningen på Iljas namnsdag onsdag 20.7.

Kulturfaddermuseerna kommer till åldringarna

Evenemang

Hösten 2015

Vasa stads museer har gått med i stadens kulturfadderverksamhet och fått Kyrkoesplanadens servicehus och stadssjukhusets avdelning 1 och 8 som fadderobjekt. Under den riksomfattande de äldres vecka som ordnades tidigare i oktober besökte museiguiden Chatarina Fjällström Kyrkoesplanadens servicehus med guidetjänsten Museet i en reseväska. Inför en ivrig publik presenterade hon Tikanojas konsthems grundare, Frithjof Tikanoja och hans konstsamling. Nu packar museet reseväskan igen när stadssjukhusets avdelning 1 och 8 står på tur fredagen 27.11.

Under guidningen visas bilder av både konstsamlingens verk och av Tikanojas familj åt publiken. Dessutom kan man med hjälp av en ljudguide höra om kommerserådet Tikanojas liv och första tid i Vasa under 1900-talets första århundrade. När guiden berättar och visar bilder väcks också minne hos åhörarna. Tillsammans kan man minnas olika traditioner och barndomstider, namn på gamla föremål och vad de användes till eller minnen som anknyter till att skriva brev och kort.

Museets kulturfadderobjekt är tre till antalet eftersom museets verksamhetsplatser även är tre: Kuntsi museum för modern konst, Österbottens museum och Tikanojas konsthem. Kulturfaddrar för tillfället är Vasa stads museer, Vasa Operakör, Vasa Konstklubb rf. och Vasa Sinfonietta.

Iden med fadderverksamheten är att föreningar, kulturinstitut och läroanstalter inom scenkonst, musik och annan kulturproduktion kan välja ett servicehus eller ett ålderdomshem i Vasa eller någon av Stadssjukhusets avdelningar som sitt fadderobjekt och besöka det regelbundet några gånger per år. Fadderverksamheten är kompletterande kulturservice och den är ett samarbetsprojekt mellan Vasa stads Kulturcenter och Seniorcenter. Den grundläggande utgångspunkten för projektet är Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetsrekommendation om tjänster för äldre, och visionen är att trygga en aktiv och livsbejakande ålderdom för äldre vasabor som har små möjligheter att själva kunna ta del av kultur.

Intresserad om guidetjänsten? Museet i en reseväska -guidningar kan bokas hos museipedagog Kukka-Maaria Kallio, kukka-maaria.kallio(a)vaasa.fi

Mobilguidning

Evenemang

frits.citynomadi.com


En åktur med Frits – mobilt genom Vasa i 1900-talets början
är en annorlunda mobilguide som lyfter fram Vasa centrum och dess närområdes gömda historia. Temat för guiden är kommerserrådet Frithjof Tikanojas (1877–1964) Vasa. I den nya mobilguiden kombineras historiska fakta och fiktiva dramatiseingar med arkivmaterial som belyser Frithjof Tikanojas liv under 1900-talets första hälft, de tidiga åren när han flyttat till Vasa, affärslivet och hans intresse för konst.

Som berättare fungerar Frithjof Tikanojas pålitliga chaufför Yrjö Sorvari, som guidar användaren genom staden. Mobilguiden består av åtta platser – byggander, eller tidigare platser – som kommerserrådet hade en anknytning till. Dessa platser är, förutom Tikanojas konsthem, kostym- och skjortfabriken Tiklas och Vasa skofabrik på Handelsesplanaden, hotell Ernst på Kyrkoesplanaden, Mynttis hus på Skolhusgatan, hotell Central och den första affärslokalen på Hovrättsesplanaden, Vasa torg samt Tiklasparken.

Applikationen kan laddas ner från adressen: frits.citynomadi.com.

 

Tikanojas konsthems Vänner

Gå med i föreningen Tikanojas konsthems Vänner! Till medlemsförmånerna hör bl.a. gratis inträde till våra konstutställningar.

» Bekanta dig med vänföreningen!


Verksamhet för barn på Kuntsi

Även Kuntsi museum för modern konst i Inre hamnen i Vasa ordnas verksamhet för barn.

» Läs mer!